ZS w Iwoniczu
zs@iwonicz.pl, 13 4351811
Technika Zawodowe, zawód: technik ekonomista, architektury krajobrazu, informatyk, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk. Liceum Ogólnokształcące: oddział mundurowy o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne, oddział sportowy. Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 Współczesna młodzież niewiele wie na temat wydawnictw drugiego obiegu, wydarzeń lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, czy stanu wojennego i jego ofiar. Tymczasem w latach 70. i 80. XX w. z książek, ulotek, gazetek drukowanych na prostych maszynach, na papierze niezbyt wysokiej jakości, maleńkim drukiem poznawano bieżące wydarzenia, bohaterów, o których ówczesna władza milczała, pisarzy, którzy poruszali kwestię wolności, totalitaryzmu, zniewolenia. Już w ubiegłym roku zrodził się pomysł zorganizowania spotkania dla klas gimnazjalnych i przybliżenia im tej problematyki.

Chcieliśmy, ten niezwykle ważny wycinek współczesnej historii, pokazać oczyma jej świadka, osoby, która boleśnie doświadczyła wydarzeń stanu wojennego, aktywnie uczestniczyła w strukturach podkarpackiej Solidarności i prowadziła podziemną działalność wydawniczą. Stąd zaproszenie dla działacza opozycyjnego p. Stanisława Majerskiego oraz młodzieży z sąsiedniej szkoły w Iwoniczu.
 Spotkanie pod hasłem „Zakazane słowa”, odbyło się w 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w internacie przy naszej szkole. Pani dyrektor Jolanta Bajgier przywitała przybyłych gości, którzy tłumnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie (na sali było ok. stu osób), dzieląc się swoimi przeżyciami, związanymi z lekturą wydawnictw podziemnych i wprowadzeniem stanu wojennego. Następnie p. Agnieszka Gościńska słowem wprowadzenia przedstawiła sytuację polityczną i społeczną Polski okresu PRL–u i zaprosiła do zabrania głosu honorowego gościa.
 Pan Stanisław w sposób ciekawy i barwny opowiadał o swojej młodości w latach osiemdziesiątych, stanie wojennym, więzieniu, przesłuchaniach, rewizjachi działalności wydawniczej. Zaprezentował także swoje osobiste pamiątki więzienne, matryce drukarskie, fotografie i odznaczenia, którymi został uhonorowany w wolnej Polsce. Są to m.in.: Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski Poloniae Restituta przyznany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 r. i Krzyż Wolności i Solidarności przyznany przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku br.
 W trakcie spotkania uczniowie mogli obejrzeć wystawę pt. „Książki poza cenzurą 1976 – 1989” wypożyczoną przez IPN w Rzeszowie oraz prywatne zbiory wydawnictw drugiego obiegu udostępnione przez p. Jolantę Bajgier (Zespół Szkół w Iwoniczu), p. Grzegorza Gościńskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) i p. Łukasza Kyca (Muzeum Podkarpackie w Krośnie).
 Gospodarze, w trakcie spotkania zaproponowali także gościom „ucztę kryzysową”. Poczęstowano ich wyrobem cukierniczym lat osiemdziesiątych, produkowanym wówczas w domach, który nazywano blokiem, a zastępował on dzieciom czekoladę, będącą tamtym czasie towarem deficytowym i reglamentowanym.
 Na zakończenie p. Maria Blicharczyk podziękowała p. Stanisławowi za żywą, z serca płynącą lekcję historii, poświęcony prywatny czas i chęć spotkania z młodzieżą.
 Organizatorzy dziękują przybyłym gościom, dyrekcji, p. kierownik internatu, uczennicom A. Duszczyńskiej i P. Kamińskiej za uświetnienie spotkania pięknie wykonanymi utworami muzycznymi oraz p. M. Sroce i p. J. Półchłopek i uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych za przygotowanie poczęstunku.

Nauczyciele bibliotekarze i Klub Historyczny im. AK

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

bip

m_ECDL
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL

 

Projekty UE

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
772
Odsłon artykułów:
1720925